ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 38519585 (051) تماس حاصل نموده یا به آدرس بخش مرکزي - شهر مشهد-محله سلام-کوچه جهاد3[کامياب4]-خيابان جهاد[ملک الشعرابهار13]-پلاک 0-ساختمان انصار-طبقه همکف- - چهارراه بيسيم - نبش جهاد 5 - پلاک 2/92 کدپستي: 9136733134 مراجعه نمایید.